• Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli tədqiqatçısı – professor Yaqub Babayev – 65
  Azərbaycan filologiyasının, xüsusilə də ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafında mühüm xidmətləri olan görkəmli alim, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru, filologiya elmləri doktoru Yaqub Məhərrəm oğlu Babayevin 2023-cü il oktyabrın 12-də 65 yaşı tamam olur.
  Daxil olundu: 12.10.2023 » Oxundu: 204
 • AZƏRBAYCAN DİALEKTLƏRİNİN GÖRKƏMLİ TƏDQİQATÇISI – PROFESSOR MƏHƏRRƏM MƏMMƏDOV - 65 (M.Məmmədovun 65 illiyi münasibətilə)
  Qoca şərqin, o cümlədən Azərbaycanın ədəbi-fəlsəfi və elmi-pedaqoji fikir tarixində alim və müəllim hər zaman xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, İslam Peyğəmbərimiz (s.ə.s) dəfələrlə öz kəlamlarında elm adamlarının bəşər tarixində və Tanrı qatında hansı yüksək dəyərə malik olmasına işarə etmişdir: “Alimlər dünyanın nuru, axirətin...
  Daxil olundu: 09.10.2023 » Oxundu: 535
 • Azərbaycan onomastikasının tanınmış tədqiqatçısı - professor Reyhan Həbibli (BDU-nun professoru Reyhan Həbiblinin 50 illiyi münasibətilə)
  2023-cü il oktyabrın 07-də Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının professoru, filologiya elmləri doktoru, zəhmətkeş alim və gözəl müəllim Reyhan Yusif qızı Həbiblinin 50 yaşı tamam olur.
  Daxil olundu: 07.10.2023 » Oxundu: 212
 • EKRAN ADAM
  Jurnalistika həqiqətən yorucu bir peşədir. İllah da ki teleaparıclıq. Bəlkə də qıraqdan asan, əyləncəli görsənə bilər, amma heç də elə deyil. Çünki, televiziya elə bir sahədir ki, orda tutulan postda möhkəm dayanmaq məharət, dözüm, səbir tələb edir. Özəl kanalların artması və yaranan rəqabətlər, eyni zamanda tamaşaçıların zövqü...
  Daxil olundu: 22.07.2023 » Oxundu: 261
 • “Ürək atəşindən su içən kəlmələr”in bənzərsiz tədqiqatçısı
  Azərbaycan filoloji düşüncəsində elminin və şəxsiyyətinin üfüq genişliyi ilə seçilən ziyalı və alimlər arasında görkəmli Azərbaycan dilçisi, filologiya elmləri doktoru, professor İlyas Həmidovun özünəxas yeri vardır. Uzun müddətdir ki, indiki Bakı Slavyan Universitetinin Müasir rus dili kafedrasına rəhbərlik edən İlyas Həmidovun...
  Daxil olundu: 16.06.2023 » Oxundu: 412
 • Müdrikliyin zirvəsində
  Mən İlyas müəllimi Azərbaycanda rus dilinin tədqiqi sahəsində tanınmış dilçi-alim, sintaksis mütəxəssisi kimi qiyabi olaraq tanıyırdım. Haradasa həmişə ona qibtə ilə yanaşmışam. Mənə təəccüblü gəlirdi ki, azərbaycanlı ola-ola, Azərbaycanda orta və ali təhsil almasına baxmayaraq( aspirantura təhsilini Rostov Dövlət Pedaqoji İnstitutunda alıb və “ Rostov...
  Daxil olundu: 16.06.2023 » Oxundu: 200
 • ALTMIŞDAN YÜZƏ DOĞRU...
  Təhsilindən, peşəsindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq hər bir insan ona bəxş edilən ömrü şərəf və ləyaqətlə yaşamağa borcludur. Həyatın mənası da elə bu keyfiyyətlər baxımından ölçülür. Qaldı ki, alim ömrü yaşamaq; bu, sözün əsl mənasında böyük bir məsuliyyəti özündə əxz edir. Bu müqəddəs yolun yolçuları...
  Daxil olundu: 08.06.2023 » Oxundu: 320
 • Şəxsiyyəti ilə elmi vəhdətdə olan İnsan
  İlham Tahirov – 60 İnsan yaşadığı ömrün yaş sayı ilə deyil, o illəri necə yaşaması ilə onu tanıyan insanlarının qəlbində bir ömürlük yaşamaq haqqı qazanır. Bu baxımdan haqqında söhbət açdığım şəxsiyyətinə və elminə hörmət bəslədiyim, adı gələndə ilk olaraq hafizəmdə düzə düz sözü üzə deyən nadir...
  Daxil olundu: 07.06.2023 » Oxundu: 533
 • Kiçik qardaşın böyük uğurları
  Kiçik qardaş daha fərasətli, daha diribaş olur - Məlikməmməd nağılında olduğu kimi,... Bəzən böyük qardaşın, ortancıl qardaşın eləyə bilmədiyini kiçik qardaş edər. İlham müəllim mənim kiçik qardaşımdır - uğurları da göz qabağında. Hamısını da alın təri ilə, zəhməti ilə qazanıb. Mane olanlar da, qabağına sədd çəkənlər də olub. Bunsuz...
  Daxil olundu: 07.06.2023 » Oxundu: 198
 • Dilçiliyimizin multidissiplinar alimi – İlham Tahirov 60
  Müasir Azərbaycan dilçiliyinin tanınmış nümayəndələrindən biri, ömrünün 35 ildən çox bir dövrü AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ilə bağlı olan, uzun müddət İnstitutun elmi katibi kimi mühüm bir vəzifədə işləmiş, hal-hazırda Hind-Avropa dilləri şöbəsinin müdiri kimi fəaliyyət göstərən filologiya...
  Daxil olundu: 05.06.2023 » Oxundu: 514