• "CODEX CUMANİCUS" və kuman dilinin leksikası
  "CODEX CUMANİCUS" və kuman dilinin leksikası
  Daxil olundu: 27.04.2023 » Oxundu: 62
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan dili
  Dil cəmiyyətləri millət edən, onları duyğuda, düşüncədə birləşdirən ən mühüm amildir. Bu amil insanların hiss və düşüncələrini ətrafına çatdırma vasitəsi olmaqla yanaşı, həm də toplumları kütlə olmaqdan xilas edən, onları fikir və düşüncədə birləşdirərək cəmiyyətə çevirən ən mühüm mədəni dəyərdir. Bununla yanaşı dil həm də...
  Daxil olundu: 31.03.2023 » Oxundu: 152
 • Dil sisteminin konseptuallaşma və kateqoriyalaşma problemləri
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Nəzəri dilçilik şöbəsinin baş elmi işçisi, filologiya elmləri doktoru Zemfira Əliyevanın «Dil sisteminin konseptuallaşma və kateqoriyalaşma problemləri» (Bakı, «Zərdabi NƏŞR» MMC, 2022, 320 s.) monoqrafiyası çapdan çıxmışdır. Kitabın elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru, dosent Nərmin...
  Daxil olundu: 29.01.2023 » Oxundu: 224
 • Türk dillərinin intensivlik qrammatikası
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Türk dilləri şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor İsmayıl Kazımovun «Türk dillərinin intensivlik qrammatikası» (Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2022, 236 s.) kitabı nəşr olunmuşdur. Kitabın elmi redaktorları filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər Kazımov, filologiya elmləri...
  Daxil olundu: 29.01.2023 » Oxundu: 255
 • Gülşən Axundovanın "Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin adları rus dilində" adlı kitabı nəşr olunub
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Gülşən Axundovanın «Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin adları rus dilində» (Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC, 2022, 380 s.) kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabın elmi redaktoru tanınmış dilçi, filologiya üzrə elmlər...
  Daxil olundu: 17.01.2023 » Oxundu: 525
 • Yeni orfoepiya qaydaları ilə bağlı təkliflərə əlavə
  Məlumdur ki, “Azərbaycan dilinin orfoepiya normaları” sonuncu dəfə Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədovun 18 iyun 2021-ci il tarixli 175 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. Azərbaycan dilinin sonuncu orfoepiya normalarında ümumi müddəalarla bərabər, saitlərin, samitlərin, şəkilçilərin, ixtisar və qısaltmaların, eləcə də vurğunun...
  Daxil olundu: 22.11.2022 » Oxundu: 1311
 • “Azərbaycan dilinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dialektoloji atlası” nəşr olunmuşdur
  AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu tərəfindən hazırlanmış “Azərbaycan dilinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dialektoloji atlası” çapdan çıxıb. Dialektoloji atlasın məsul redaktoru Dilçilik İnstitutunun baş direktoru, professor Nadir Məmmədli, dialektoloji atlas qrupunun rəhbəri dosent Kifayət İmamquliyeva, rəyçisi dosent Baba Məhərrəmlidir.
  Daxil olundu: 09.10.2022 » Oxundu: 1616
 • Azərbaycan dilinin şivələri və türkmən dilində ortaq sözlər
  Məqalədə türk dilləri ailəsinin oğuz qrupuna daxil olan Azərbaycan dilinin şivələri və türkmən dilində olan ortaq sözlər tədqiqata cəlb edilmişdir. Azərbaycan dilinin dialekt leksikası türkmən dilində ədəbi dil səviyyəsində müşahidə edilir. Bu sözlərin böyük qismini ədəbi dildə işləkliyini itirərək şivələrdə mühafizə olunan qədim türk...
  Daxil olundu: 10.03.2022 » Oxundu: 1302
 • AKADEMİK AĞAMUSA AXUNDOVUN AZƏRBAYCAN DİLİNİN RİYAZİ – STATİSTİK METODLARLA ÖYRƏNİLMƏSİ SAHƏSİNDƏ XİDMƏTLƏRİ
  Filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi Ağamusa Axundov görkəmli dilçi-alim, ədəbiyyatşünas- tənqidçi, publisist, pedaqoq, elm təşkilatçısı idi. Onun çoxşaxəli yaradıcılıq fəaliyyətində dilçilik xüsusi yer tuturdu....
  Daxil olundu: 12.02.2022 » Oxundu: 880
 • Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin adları ingilis dilində
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun «Hind-Avropa dilləri» şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor İlham Tahirovun «Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin adları ingilis dilində» (Bakı, «Zərdabi Nəşr» MMC, 2022, 248 s.) kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabın elmi redaktoru tanınmış dilçi...
  Daxil olundu: 11.02.2022 » Oxundu: 928