• Azərbaycan dilində psixologiya terminlərinin linqvistik təhlili
  BDU-nun müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ramil Əkbər oğlu Bayramovun «Azərbaycan dilində psixologiya terminlərinin linqvistik təhlili» (Bakı: “Füyuzat”, 2024, – 220 s.) monoqrafiyası nəşr olunmuşdur.
  Daxil olundu: 14.06.2024 » Oxundu: 141
 • Kommunikasiya prosesində qeyri-verbal ünsiyyət vasitələrinin rolu
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Nəzəri dilçilik şöbəsinin böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Pərvin Bayramovanın «Kommunikasiya prosesində qeyri-verbal ünsiyyət vasitələrinin rolu» (Bakı, «Füyuzat», 2024, 224 s.) monoqrafiyası nəşr olunmuşdur. Kitabın elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru,...
  Daxil olundu: 15.03.2024 » Oxundu: 734
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan dilinin inkişaf konsepsiyası
  Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev bütün fəaliyyəti boyunca “Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir” konsepsiyasını rəhbər tutmuş, ana dilimizin – Azərbaycan dilinin inkişafı üçün mütəmadi olaraq fərman və sərəncamlar vermiş, Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi...
  Daxil olundu: 11.07.2023 » Oxundu: 975
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sədaqət Cumayevanın «Müasir alman dilində samit birləşmələri» adlı monoqrafiyası işıq üzü görmüşdür
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sədaqət Cumayevanın «Müasir alman dilində samit birləşmələri» (Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC, 2023, 170 s.) kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabın elmi redaktorları tanınmış dilçilər, filologiya elmləri doktoru, professor Fəxrəddin...
  Daxil olundu: 07.07.2023 » Oxundu: 956
 • Azərbaycan dilinin Qarabağ şivə qrupu:tədqiqi,səciyyəvi xüsusiyyətləri
  Məqalədə Azərbaycan dilinin Qarabağ şivə qrupunun tədqiq olunması tarixi izlənilmiş və bu qrupa daxil olan şivələrin bir çox səciyyəvi xüsusiyyətləri ümumi olaraq göstərilmişdir. Qarabağ şivə qrupu Azərbaycan dilinin qərb ləhcəsinə daxildir. Bu şivə qrupuna daxil olan şivələr hər zaman tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuş və bir çoxu (Füzuli,...
  Daxil olundu: 05.07.2023 » Oxundu: 2015
 • "CODEX CUMANİCUS" və kuman dilinin leksikası
  "CODEX CUMANİCUS" və kuman dilinin leksikası
  Daxil olundu: 27.04.2023 » Oxundu: 981
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan dili
  Dil cəmiyyətləri millət edən, onları duyğuda, düşüncədə birləşdirən ən mühüm amildir. Bu amil insanların hiss və düşüncələrini ətrafına çatdırma vasitəsi olmaqla yanaşı, həm də toplumları kütlə olmaqdan xilas edən, onları fikir və düşüncədə birləşdirərək cəmiyyətə çevirən ən mühüm mədəni dəyərdir. Bununla yanaşı dil həm də...
  Daxil olundu: 31.03.2023 » Oxundu: 1427
 • Dil sisteminin konseptuallaşma və kateqoriyalaşma problemləri
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Nəzəri dilçilik şöbəsinin baş elmi işçisi, filologiya elmləri doktoru Zemfira Əliyevanın «Dil sisteminin konseptuallaşma və kateqoriyalaşma problemləri» (Bakı, «Zərdabi NƏŞR» MMC, 2022, 320 s.) monoqrafiyası çapdan çıxmışdır. Kitabın elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru, dosent Nərmin...
  Daxil olundu: 29.01.2023 » Oxundu: 1201
 • Türk dillərinin intensivlik qrammatikası
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Türk dilləri şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor İsmayıl Kazımovun «Türk dillərinin intensivlik qrammatikası» (Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2022, 236 s.) kitabı nəşr olunmuşdur. Kitabın elmi redaktorları filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər Kazımov, filologiya elmləri...
  Daxil olundu: 29.01.2023 » Oxundu: 1222
 • Gülşən Axundovanın "Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin adları rus dilində" adlı kitabı nəşr olunub
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Gülşən Axundovanın «Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin adları rus dilində» (Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC, 2022, 380 s.) kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabın elmi redaktoru tanınmış dilçi, filologiya üzrə elmlər...
  Daxil olundu: 17.01.2023 » Oxundu: 1442